• I volti del mercato. Ferrara anni settanta. Ediz. illustrata
I volti del mercato. Ferrara anni settanta. Ediz. illustrata

I volti del mercato. Ferrara anni settanta. Ediz. illustrata